กิจกรรมวันเด็กประจำปี2560 

     โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560 กับคำขวัญวันเด็กประจำปี2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

ภาพเพิ่มเติ่มที่ : โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา