รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขันสวดนต์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปี2561

โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้า  เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม2561 จนทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากทีมเข้าร่วมทั้งหมด​ 36 ทีม