รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวาดภาพ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษา ณ วัดทองธรรมชาติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสุทธิพงษ์ คำแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวาดภาพ “พ่อแห่งแผ่นดิน ” ระดับมัธยมศึกษา ณ วัดทองธรรมชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖