รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันร้องเพลงธรรมะ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริยา โนนยะโส ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันร้องเพลงธรรมะ เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖