ชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

      เด็ก  หญิงวฤนดา แก้วอนันต์ และ เด็กหญิงจีรวรรณ์ วะเรืองรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะประเภททีม (๒คน) ณ วัดทองธรรมชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖