อมรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE ช่วยอมรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9