สารสัมพันธ์ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ-สตรีวุฑฒิศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2559

ขอเชิญร่วมงานเกษียณ – สังสรรค์ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์  บัตรอาหาร บัตรละ 500 บาท (ซื้อผุ้เกษียณอายุไม่เสียค่าใช้จ่าย)  หากท่านใดประสงค์จะจองโต๊ะสำหรับเพื่อนร่วมรุ่น ติดต่อได้ที่ คุณสุดา เทพหัสดิน  ณ อยุธยา โทร. 086-107-8061 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

กำหนดการ 

เวลา 10.00 น  – เริ่มงานเกษียณ – สังสรรค์

– ลงทะเบียนและซื้อบัตรอาหารหน้างาน

– รับประทานอาหารร่วมกัน

-ประธานชมรม ฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู่เกษียณ และมอบของที่ระลึก

– ดนตรีคาราโอเกะ โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ ตลอดงาน

เวลา 14.00 น. ปิดงาน

******************************************************

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ – สตรีวุฑฒิศึกษา จะจัดทอดผ้าป่าที่วัดเขาไทรสายัณห์ อ.ปากช่อง จ.นครราชศรีมา เพื่อช่วยซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ผู้ที่จะร่วมเดินทางมาพร้อมกันที่หน้าวัดอนงคาราม เวลา 06.00 น. เสียค่ารถท่านล่ะ 500 บาท  จึงเชิญสมาชิกที่มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการดังกล่าว โดยมอบเงิน หรือส่งธนาณัตติ ปณฝ.คลองสานสั่งจ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขา เตาปูน ชื่อ นางนงนุช ศรัทธาบุญ เลขที่ 141-201513-4

ผู้ที่จะรวมเดินทางไปกับชมรม ฯ แจ้งชื่อที่ คุณสุดา เทพหัสดิน  ณ อยุธยา   ภายในวันที่ 18 กันยายน 2559

 

******************************************************

มอบทุนการศึกษา

       เมื่อวันที 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา มีพิธีจัดไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี สำหรับภาคต้นปีการศึกษา 2559 จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 2000 บาท รวมทั้งสิ้น 14 ทุน มีผู้มอบทุนดังนี้

1.มูลนิธิ “แถม-สร้อย ชอบฝึก”    จำนวน  3 ทุน

2.ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิศึกษา – สตรีวุฑฒิศึกษา     จำนวน 3 ทุน

3.พ.ต.อ . (พิเศษ) บูรพา – อาจารย์พรพิมล   พุทธมาตย์    จำนวน  1 ทุน

4.คุณหญิงพูนสิน  ดิษฐบรรจง         จำนวน 1 ทุน

5.ว่าที่ร้อยตรีสนั่น  กนกสินสมบัตร    จำนวน 1 ทุน

6.อาจารย์ประโยชน์   แหลมทอง    จำนวน 1 ทุน

7.คุณศุกร์สิริ   พิเชษฐพินทุสร    จำนวน 1 ทุน

8.คุณรำไพ   เลาหะโชติโรจน์   จำนวน 1 ทุน

9.คุณพิกุล   เศวตจินดา   จำนวน 1 ทุน

10.คุณสุนทรา   เอี่ยมสุรีย์     จำนวน 1 ทุน