ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณครูยุพิน ธรรมรักษ์ อดีตครูโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา

คุณครูยุพิน ธรรมรักษ์ อดีตครูโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา (อายุ 92 ปี) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และฌาปนกิจไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2559 จึงขอเรียนให้ศิษย์เก่าทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน

 

โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา

3 มิถุนายน พ.ศ.2559